DANH MỤC SẢN PHẨM

Cách Sửa Lỗi Kết Nối Máy In Mạng LAN Chia Sẻ Trên Windows 11

Thanh Nguyên
Th 4 13/09/2023

Cách nhận biết mã lỗi khi kết nối máy in

- 0x00000bc4 – ERROR_PRINTER_NOT_FOUND

- 0x00000709 – ERROR_INVALID_PRINTER_NAME

- Operation could not be completed

- No Printers Were Found.

- The printer name is invalid.

Cách 1: Sử dụng Local Group Policy Editor

Mở tìm kiếm Windows, gõ gpedit rồi mở Edit group policy lên

Cách Sửa Lỗi Kết Nối Máy In Mạng LAN Trên Windows 11

Mở theo đường dẫn Computer Configuration – Administrative Templates – Printers, rồi nhấn dúp vào Configure RPC connection settings

Cách Sửa Lỗi Kết Nối Máy In Mạng LAN Trên Windows 11

Chọn Enabled rồi nhấn Apply sau đó OK là xong.

Bây giờ bạn hãy khởi động lại máy tính rồi kết nối máy in xem in được chưa.

Cách 2: Sử dụng Registry Editor

Mở tìm kiếm Windows, gõ regedit rồi mở Registry Editor lên

Cách Sửa Lỗi Kết Nối Máy In Mạng LAN Trên Windows 11

Mở theo đường dẫn Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC , rồi nhấn dúp vào RpcUseNamedPipeProtocol, ở Value data điền số 1, nhấn OK là xong.

Bây giờ bạn hãy khởi động lại máy tính rồi kết nối máy in xem in được chưa.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy thư mục Printers thì làm như sau:

  • Nhấn chuột phải vào Windows NT chọn New – Key – nhập Printers vào rồi Enter
  • Nhấn chuột phải vào Printers chọn New – Key – nhập RPC vào rồi nhấn Enter
  • Nhấn chuột phải vào RPC chọn New – DWORD (32-bit) Value – nhập RpcUseNamedPipeProtocol vào rồi nhấn Enter rồi làm theo cách ở trên.
Viết bình luận của bạn
Thu gọn