DANH MỤC SẢN PHẨM
title-ascending

PC Gaming - Working

PC CREATOR CNi9.11_001| Z590 | i9 11900K | HDD 2T | DDR4 64GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 512GB | RTX 3060 | 650W

42,470,000₫

PC GAMING GNi3.10_003 | H510 | i3 10105F | DDR4 16GB 3200MHz | SSD M2 256GB | GTX 1660 SUPER | 550W

10,670,000₫

PC GAMING GNi3.10_003 | H510 | i3 10105F | DDR4 16GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 256GB | GTX 1660 SUPER 3FAN | 650W

12,290,000₫

PC GAMING GNi5.12_1616 | B660M | Core i5 12400F | DDR4 16GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 256GB | GTX 1660 SUPER | 650W

15,070,000₫

PC GAMING GNi5.12_611620 | H610 | i5 12400F | DDR4 8GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 256GB | RTX 2060 Super | 550W

14,090,000₫

PC GAMING GNi5.12_661620 | MSI B660M-E | Core™ i5 12400F | DDR4 16GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 256GB | VGA RTX 2060 Super 8G | 550W

15,890,000₫

PC GAMING GNi5.12_663220 | B660 | i5 12400F | DDR4 32GB 3200MHz | SSD M2 NVMe 256GB | RTX 2060 Super | 650W

16,960,000₫

PC GAMING GNi5.13_763230 | B760 | Core i5 13400F | DDR4 32GB 3200HMz | SSD M2 NVMe 512GB | RTX3060 | 650W

26,030,000₫

PC GAMING GNi5.13_763230 | i5 13400F | DDR4 32GB 3200MHz | M2 NVMe 256GB | RTX 3060 12GB | 650W

26,940,000₫

PC GAMING GNM i7.12_693240 | i7 12700K | Z690-A | DDR4 32GB | SSD 512GB | RTX 4060 8GB | 850W

29,020,000₫

PC GAMING GNM i7.13_691640 | Z690-A | i7 13700K | DDR4 16GB | SSD 512GB | RTX 4060 8GB | 850W

32,350,000₫

PC GAMING GNMi3.10_511610 | H510 | i3 10105F | DDR4 16GB | SSD M2 NVMe 256GB | GTX 1050Ti 4GB | 550W

10,550,000₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Thu gọn